Skip to content

by Tallers Ter

Menu

La falta de qualificació, un dels principals frens del creixement econòmic.

Segons les conclusions de les últimes jornades sobre l’escassetat de talent, entre CEPYME i Randstad, a Espanya tenim dèficit de treballadors i les feines sense cobrir segons l’INE pugen a 109.000, sobretot a PIMES.

Hi ha la paradoxa que, d’una banda, hi continua havent 3 milions d’aturats i, alhora, moltes empreses veuen cada cop més difícil trobar treballadors qualificats per poder continuar amb la seva activitat.

El director de Randstad Research, Valentín Bote, ha presentat un diagnòstic de la situació, destacant que Espanya té un problema de dèficit de talent, “un 56% d’empreses tenen problemes de cerca de perfils, tant d’alta qualificació com de baixa qualificació . Vivim una revolució industrial que canvia l’entorn laboral de manera radical, encara que hi ha una diferència fonamental; ara el canvi és més ràpid. La digitalització, la revolució 4.0 és el canvi”.

El president de Randstad, Jesús Echevarría, va destacar que “el dèficit de talent és una qüestió crítica al nostre país i serà un problema més gran. En aquest dèficit de talent hi convergeixen tres problemes: el demogràfic, la baixa taxa d’ocupació i la manca de formació, sobretot entre els aturats. Les empreses s’han de convertir en empreses atractives per als empleats: amb més conciliació i flexibilitat, apostant per la responsabilitat social corporativa i fomentant la qualificació i requalificació dels seus treballadors”.

José Miguel Guerrero, president de Confemetal, s’ha referit a la manca de treballadors qualificats, amb perfils molt diversos al sector, a les diferents branques d’indústria, serveis i comerç i ha destacat la importància de la formació professional. “Cal fer-la atractiva, deixar de demonitzar la FP i implantar-la des d’etapes molt primerenques, per formar el talent i despertar la vocació”. En aquest sentit, ha reclamat un esforç més gran per part de les administracions públiques i l’impuls de la digitalització com a eina per millorar la productivitat.

La patronal del metall ha reclamat millorar la formació per guanyar productivitat, competitivitat i eficiència, per contribuir a millorar l’ocupabilitat i el desenvolupament professional i per elevar la remuneració i millorar la seguretat i la salut a la feina.

Amb tot això, considera que es farien més atractius els llocs de treball industrials, especialment per a joves i dones la incorporació dels quals a aquest sector «s’hauria d’afavorir i accelerar». «Els darrers anys, el deteriorament dels sistemes de formació contínua, professional i per a l’ocupació ha incidit molt negativament en un dels principals factors competitius de la indústria com és la qualificació, l’habilitat i la capacitació tècnica del personal», denuncia .

Així, Confemetal defensa que “dignificar i prestigiar” la formació professional reglada amb polítiques formatives que facilitin l’aproximació als llocs de treball que ofereix la indústria resulta “imprescindible” perquè el viver d’ocupació que pot oferir el sector permeti la incorporació de les noves generacions.

Font: Ramstad y ABC

#TallersTer #Finniat  #Creandofuturo #proyectollaveenmano #Cuidandolosdetalles #proyectosamedida  #CintasTransportadoras #finalesdelinea  #estrucurasmetalicas  #retractiladoras #enfajadoras #envasadoras

#Mecanizados #Tornosdecontrolnumerico #Tallermecanico

 

 

Heavy industry worker with grinder
AdobeStock_369746605_Preview